Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen

Aktuelle arrangementer

Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - Kontingent 1/1 2018 - 31/12-2018

Tilmeldingsfrist overskredet 1. januar 2018 til 31. december 2018 - Aalborg

Kontingentindbetaling på 150 kr. pr husstand. Medlemskabet er gyldig fra indbetalingen til årets udløb 31/12-2018. Ved udmeldelse vil det indbetalte kontingent IKKE blive tilbagebetalt helt eller delvist.

150 kr.

Læs mere

Om Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen


Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen har til formål at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning samt formidle udveksling af slægtshistoriske oplysninger. Dette sker ved at foreningen arrangerer samarbejdsaftener, foredrag, ekskursioner samt etablerer studiekredse efter behov. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner. Foreningen er åben for alle interesserede: personer, arkiver, foreninger, biblioteker etc. Et medlemskab gælder for husstanden/institutionen – med 1 stemme pr. medlemskab.

Kontaktoplysninger


Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
Strubjerg 21, st th
9400 Nørresundby

Telefonnummer: +45 21401120
E-mail: flemmingslaegt@stofanet.dk